Produktionskedja

Produktionskedjan

Nästan alla våra kök är idag monterade i vår fabrik i Estland på andra sidan Östersjön. Det gör att vi kan hålla en hög kvalitet på våra produkter och transportera både smartare och mer effektivt med båt. Därtill gäller EU:s lagstiftning vad gäller miljö och arbetsrätt, vilket garanterar en hög lägstanivå. 

Vi försöker att, där det är applicerbart alltid designa våra produkter och komponenter för att kunna transporteras effektivt. Exempelvis kan locken till kastrullerna till våra kök i Campfire-serien staplas i varandra under transport fram till montering.

De flesta av våra underleverantörer är lokaliserade i Kina. Produkter och komponenter transporteras med båt till antingen vår fabrik i Estland för montering eller direkt till vårt lager i Nederländerna. Produkter som ska säljas i exempelvis Japan eller USA och som inte behöver monteras, till exempel våra flaskor, skickas direkt från våra leverantörer dit.

Vi är medlemmar i organisationen FLA, Fair Labour Association, som arbetar för att förbättra arbetsförhållanden hos underleverantörer världen över. FLA gör inte bara oberoende granskningar och utvärderingar, utan erbjuder också support och utbildning för att förbättra villkoren.


Nedan följer en lista på våra TIER 1-leverantörer:

TIER 1-leverantörer

Vi utvärderar löpande möjligheterna att använda underleverantörer i Europa.
Idag produceras bland annat våra plastdetaljer i biobaserad plast hos leverantör i Sverige.