Transparans och riktlinjer

Vi är fast beslutna att göra skillnad. Att prata om hållbarhet är en sak, men för att en riktig förändring ska ske krävs handling. Därför fortsätter vi hela tiden att fokusera på effektivitet, hållbarhet och återvinningsbarhet. 

PRIMUS - DEL AV FENIX OUTDOOR

Fenix Outdoor är en internationellt verksam koncern inriktad på produkter för natur- och friluftsliv. En koncern med stort fokus på att få människor att spendera mer tid i naturen. Med detta kommer också ett ansvar, och intresse, att möjliggöra det med minsta möjliga påverkan på miljön. För att stärka engagemanget för hållbar utveckling, har hållbarhetspolicyn The Fenix Way utvecklats. Ett dokument som vägleder oss i vårt arbete och i de beslut vi tar. Arbetet symboliseras med en kompass där Natur och Miljö, Ekonomi och Affärsprocesser, Socialt ansvar samt Välbefinnande utgör de fyra väderstrecken. Genom att följa dessa guidelinjer i vårt arbete, stort som smått, leder vi utvecklingen mot de hållbara mål vi har satt upp. Mer om vårt och Fenix Outdoors hållbarhetsarbete kan du läsa i dokumentet The Fenix Way

Som del av Fenix Outdoor-koncernen är vi även medlemmar i FLA – Fair Labour Association. FLA är en samarbetsinsats av universitet, företag, ideella organisationer, samt myndigheter som dedikerat arbetar för att förbättra arbetsförhållanden hos underleverantörer världen över. FLA gör inte bara oberoende granskningar och utvärderingar av företag och produktionsförhållanden, utan erbjuder också support och utbildning för att förbättra villkoren.

Vi följer även Parisavtalet för att minska våra utsläpp. Därtill finns andra projekt och mål som vi delar inom koncernen, dessa går att hitta på fenixoutdoor.se/hallbarhet. Andra mål specifika för oss är exempelvis att vi fasar ut PVC och fossilbaserade plaster inom den närmsta framtiden.

Transparens

En viktig del av vårt miljöarbete är transparens. Fenix Outdoor har publicerat en lista med alla tillverkningspartners som företagen inom koncernen arbetar med. Du kan även hitta alla våra hållbarhetsrapporter här