REGULATOR

Hur funkar det? Vad är det bra till?

Regulatorn kommer fungera bättre i låga temperaturer och när temperaturen är låg. Genom regulatorn justerar du gasflödet och ser till att effekten är på en optimal nivå.

Primus gas förvaras i trycksatta gasbehållare. Trycket är som högst i en ny behållare och minskar med användning. Trycket varierar också på höjd över havet och temperatur. En tryckreglerad ventil anpassar trycket ut utifrån omgivningen och ger därför ett mer konstant utflöde än en oreglerad ventil.

Sammanfattning

Ett regulerat kök är mer effektivt och fungerar bättre i låga temperaturer. Har dessutom en jämnare effekt, är lättare att justera och låter dig ta ut mer gas ur din behållare.

Utvalda produkter

Regulator_v2-16723-0.jpeg

När du vrider på vredet ( 1 ) kommer fjärdern ( 2 ) att tryckas ihop och öppna ventilen ( 4 ) så att gas flödar ur gasbehållaren. Om trycket ( 3 ) på membranet är högre än det förinställda trycket för regulatorn, kommer membranet trycka på fjärden och justera hur mycket ventilen öppnas och därmed effekten på köket. Detta gör att flödet kan justeras till att ligga på en optimal nivå. 

 

Statistiken bakom funktionen

Ett kök med en tryckregulator ger en relativt jämn effekt över användningen. Detta gör att din matlagning blir mer effektiv och du kan få ut mer gas ur behållaren, du kan koka mer vatten eller laga mer mat på samma mängd gas.