Ångerrätt


Du har alltid rätt att ångra ett köp utan att ange något skäl inom 14 dagar (ångerfristen) efter att du eller tredje part utvald av dig, dock ej transportföretag, har mottagit varan. Vi återbetalar dig utan onödigt dröjsmål då vi har mottagit varan eller då du sänt bevis på att du återsänt varan. För att nyttja ångerrätten ska du till meddela oss, Fenix Outdoor E-Com AB antinger per email eller post. 

För att nyttja ångerrätten ska du till meddela oss, Fenix Outdoor E-Com AB, antingen per email eller genom att fylla i ångerblanketter nedan. Konsumentverket erbjuder också en ångerblankett som du även kan använda dig av. Den hittar du här.
 
För information angående retur av produkter besök vår retursida eller kontakta Primus kundtjänst via formuläret som finns här (öppnas i ett nytt fönster.)

Ångerblankett

Fyll i och skicka in den här blanketten om du önskar att frånträda köpeavtalet med Fenix Ecom AB.

» Laddar ner mallen

Till: Fenix Outdoor E-com AB
c/o Fenix Outdoor AB
Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna, Sverige

Juridisk anvisning om utövad ångerrätt:

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. Vill du utöva ångerrätten ska du till meddela oss, Fenix Outdoor E-Com AB,via formuläret som finns här (öppnas i ett nytt fönster) - c/o Fenix Outdoor AB, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna, Sverige [för kunder från alla länder förutom Sverige, Danmark och Finland gäller adressed nedan*] - ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men den är inte obligatorisk. 

Du kan också fylla i och skicka in standardångerblanketten eller något annat otvetydigt meddelande på vår hemsida. Se formuläret ovan. Om  du använder det här alternativet, kommer vi meddela er ett mottagningsbevis på ett ert återkallande med ett varaktigt medium (t.ex. e-post) utan dröjsmål. För att hålla tidsfristen är det 

Verkan av utövad ångerrätt 

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. 

*Kunder från Norge:
 Fenix Outdoor E-com AB, C/o Fenix Outdoor Norge A/S, Industrigata 56, 2619 Lillehammer, Norge

*Kunder från Europa (exlusive Sverige, Danmark, Finland och Norge): 
 Fenix Outdoor E-com AB, Am Alten Flugplatz 5, 19288 Ludwigslust, Germany