PRODUKTÅTERKALLELSE

Primus AB återkallar följande produkter:

”Classic Mini Set” (artikelnummer: 732690): Detta set består av en kastrull (kapacitet: 1,4 liter) med gradering, en stekpanna och en griptång.
”Classic Family Set” (artikelnummer: 732680): Detta set innehåller kastruller på 1,7 liter, 2,1 liter och 2,9 liter, alla med gradering, stekpanna 20 cm bred och en griptång. Den största kastrullen har ett hopfällbart handtag.

”Classic Set” (artikelnummer: 732340): Detta set innehåller kastruller på 1,7 liter och 2,1 liter, båda med gradering, en stekpanna och en griptång.

Vid undersökning av ett planerat prov av kokkärlssetet ”Classic Mini Set” har föremålet visat sig frigöra aluminium på en nivå som överskrider den specifika utsläppsgränsen (”SRL”) som anges i CM/Res (2013) 9 (Europarådets resolution om metaller och legeringar som används i material och artiklar i kontakt med livsmedel) när vätskor värms upp i kärlen. Det betyder att för mycket aluminium kan överföras till maten som tillagas i kastrullen eller stekpannan.

Som en försiktighetsåtgärd återkallar Primus AB även P732340 och P732680 för att förhindra att våra kunder utsätts för eventuella hälsorisker, eftersom ett överskridande av SRL för aluminium inte kan uteslutas.

När aluminium intas via mat är dess akuta toxicitet låg. Hos friska personer utsöndras det mesta av det aluminium som absorberas via njurarna. Men hos personer som lider av njursjukdom, särskilt kronisk njurinsufficiens, fungerar denna utsöndringsprocess inte tillräckligt bra, vilket innebär att aluminium kan ackumuleras i kroppen. Men även hos friska personer kan lättmetallen ansamlas i kroppen om den tas upp ofta och regelbundet, framför allt i skelett, muskler, njurar, lever och hjärna. När det väl ”lagrats” i kroppen utsöndras aluminium mycket långsamt. (Källa: https://www.bfr.bund.de/en/faqs_about_aluminium_in_food_and_products_intended_for_consumers-191148.html)

Kunder som har köpt varan i fråga kan returnera den till platsen för inköpet och få full återbetalning, även utan att behöva uppvisa kvitto.  För mer information om andra returalternativ eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst på e-post support@primus.se eller telefonnummer: 08 440 86 68 måndag till fredag från kl. 9.00 till 17.00. 

Primus AB, Box 209, 891 25 Örnsköldsvik