Presentkortsvillkor

 

1. Allmänt
Dessa presentkortsvillkor gäller för försäljningen av presentkort på denna webbplats av Fenix Outdoor Ecom AB, Brogatan 141, 894 35 Själevad, Sverige (”säljare”). Dessutom gäller säljarens allmänna villkor om inget annat anges i nedanstående presentkortsvillkor.

Säljaren förbehåller sig rätten att ändra eller upphäva dessa presentkortsvillkor när som helst utan att meddela innan. Den mest aktuella versionen av dessa villkor finns tillgänglig här, och den publicerade versionen gäller vid tiden för köpet.


2. Användning av presentkort
Våra presentkort kan endast användas för köp av varor i säljarens nätbutiker på www.primusequipment.com/se i samma valuta som presentkortet utfärdades i. Du kan använda ett presentkort för att betala för hela eller delar av de varor du beställer. Om presentkortssaldot inte täcker hela beloppet kan du betala mellanskillnaden med ett av de övriga betalsätt som tillhandahålls av säljaren. Ett presentkort kan inte fyllas på med nytt saldo.

Presentkortssaldot uppdateras efter varje transaktion där presentkortet har använts.

Du kan alltid kontrollera ditt aktuella presentkortssaldo på https://www.primusequipment.com/se/sv-se/kundservice/information-om-presentkort. Observera att saldot som visas endast är en uppskattning. Normalt justeras saldot så snart ett köp har gjorts, men det kan dröja ett tag innan det uppdaterade saldot visas.
Presentkort kan inte användas för att köpa andra presentkort.
Det högsta antalet presentkort som kan köpas i samma transaktion är 10.
Du kan lösa in högst 10 presentkort per köp.
Om du använder ett presentkort tillsammans med ett annat betalsätt när du betalar för en beställning och sedan returnerar dina varor, görs återbetalningen i första hand till presentkortet medan det eventuella resterande beloppet återbetalas till det andra betalmedlet.
Presentkort kan inte tillämpas retroaktivt på ett köp. Självklart kan du använda presentkortet för framtida köp.
Presentkortets värde (saldo) kan inte lösas in mot kontanter och genererar ingen ränta.
Presentkortet kan överföras till en annan ägare.


3. Betalning
Du kan betala för ett presentkort med något av de tillgängliga betalalternativen. Läs mer här.
Följande beloppsgränser gäller för presentkort: lägsta presentkortsbelopp är 100 kr och högsta presentkortsbelopp är 10000 kr.


4. Leverans
Presentkorten skickas via e-post om inget annat anges.
Presentkortet skickas till den angivna mottagarens e-postadress så snart köpet har slutförts, eller vid ett senare datum om du så önskar.


5. Giltighet
Presentkort och utestående presentkortssaldon kan lösas in t.o.m. slutet av det femte året från det att presentkortet köptes. När giltighetstiden gått ut kan presentkortet inte längre användas för köp och det återstående saldot återbetalas inte.


6. Ansvarsbegränsning
Behandla ditt presentkort som kontanter. Säljaren ansvarar inte för presentkort efter köpet och ersätter inte borttappade, stulna, inaktiverade eller skadade presentkort.