Expedition Service

I över 120 år har våra produkter testats och visat sig pålitliga i de mest påfrestande miljöer. Det är oerhört viktigt för oss att alla våra produkter är av allra bästa kvalitet och att de med rätt underhåll kommer att hålla år efter år. Om ditt expeditionskök trots allt inte skulle fungerar på grund av fabrikationsfel gör vi vårt bästa för att hjälpa dig genom att skicka reservdelar, reparera eller ersätta det.

Omfattning

Förutom konsumentens lagstadgade rättigheter omfattar Primus expeditionsservice normal användning av denna specifika produkt från Primus av den ursprungliga användaren eller köparen. Primus expeditionsservice gäller över hela världen och avser detta expeditionskök från Primus.

Genom Primus expeditionsservice åtar sig Primus härmed att till den ursprungliga användaren eller köparen antingen tillhandahålla reservdelar, reparera eller ersätta defekta produkter under produktens livslängd, om denna produkt från Primus skulle gå sönder på grund av fabrikationsfel. Primus förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avgöra hur servicen för den felaktiga produkten ska utföras.

Primus expeditionsservice gäller över hela världen. För att kunna utnyttja Primus expeditionsservice måste produkten skickas till Primus huvudkontor i Sverige. Kunden står för fraktkostnaderna till Primus kontor. Primus står för returkostnaderna. Alla försändelser till Primus måste vara frankerade och försäkrade. Primus kan inte hållas ansvarig för förkomna paket som skickas till dem.

Primus förbehåller sig rätten att ersätta utgångna varor med en produkt av likartat värde.

Primus expeditionsservice gäller från inköpsdagen, d.v.s. det datum som står på kvittot, och kan endast utnyttjas mot uppvisande av inköpskvittot som visar inköpsdatum, produkttyp och distributörens namn. Primus förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla Primus expeditionsservice om inte kvittot kan uppvisas eller om informationen på det är ofullständig eller oläslig.


@anetteanderssonphotography_bergtagen_55.jpg

Så här framställer man ett krav

Den ursprungliga användaren eller köparen kan framställa ett krav på service genom att kontakta Primus via expeditionservice@primus.se eller genom att ringa +46 (0) 8 - 564 842 30 och genom att visa inköpskvittot. Efter framställan av kravet kontaktar vi dig med svar på hur servicen av den felaktiga produkten ska utföras. Primus förbehåller sig rätten att (efter eget gottfinnande) avgöra vilka åtgärder som ska vidtagas för att tillhandahålla expeditionsservice. Skicka aldrig en produkt till Primus utan att först kontakta oss per telefon eller e-post.

Friskrivningsklausul

Primus expeditionsservice omfattar inte:

  • Normalt slitage så som fläckar, förslitningsskador, bucklor och repor på bränsleflaskan
  • Felaktig eller olämplig användning
  • Bristande överensstämmelse med tillämpliga säkerhetsregler och bestämmelser
  • Skador som uppstått vid reparationer och ändringar utförda av icke-auktoriserade servicefirmor eller personer
  • Skador som orsakats genom en olyckshändelse
  • Skador som orsakats av felaktig användning eller bristande underhåll. Tänk på att multibränslekök ska underhållas i enlighet med de riktlinjer som ges i instruktionsmanualen.

Primus AB
P.O Box 6041
SE-17106 Solna
Sweden

Telefon: +46 8 564 842 30
E-post: expeditionsservice@primus.se

Expeditionskök